نشریه علمی پژوهشی پژوهشهای ماهی شناسی کاربردی- اطلاعات تماس
تماس با مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

سامانه نشریه: http://jair.gonbad.ac.ir

آدرس پست الکترونیک نشریه: jair.gonbadgmail.com
آدرس پست الکترونیک شخصی سردبیر نشریه: rpatimaryahoo.com

فاکس: ۰۱۷۳۳۲۲۸۸۸۳

تلفن: ۰۱۷۳۳۲۲۸۸۸۲

کد پستی: ۹۹۱۵۱-۴۹۷۱۷

آدرس: استان گلستان-گنبد کاووس-خیابان شهید فلاحی-دانشگاه گنبدکاووس-دفتر مجلات دانشگاه گنبد کاووس

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی پژوهشهای ماهی شناسی کاربردی:
http://jair.gonbad.ac.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب