نشریه علمی پژوهشی پژوهشهای ماهی شناسی کاربردی- درباره نشریه
معرفی مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله‌ی پژوهشهای ماهی‌شناسی کاربردی وابسته به دانشگاه گنبدکاووس به منظور انتشار نتایج پژوهش‌ها، توسعه‌ی علمی و ترویج دانش ماهی‌شناسی، مقالات پژوهشی را که قبلاً در مجلات علمی به چاپ نرسیده، و یا برای درج در آنها ارسال نشده باشد، برای بررسی و داوری پذیرفته و در صورت تأیید، به ترتیب اولویت زمان پذیرش، چاپ می‌کند.

از دانش‌پژوهان دعوت می‌شود مقاله‌های خود را در زمینه‌های مختلف علوم ماهی‌شناسی عنوان شده در زیر، در اختیار مجله قرار دهند. 

 • سیستماتیک و رده‌بندی گونه‌ها
 • ریخت‌شناسی
 • جغرافیای زیستی
 • زیست‌شناسی و بوم‌شناسی
 • مدیریت و بهره‌برداری ذخایر
 • ژنتیک
 • رفتارشناسی
 • فیزیولوژی و بیماری
 • آلودگی و اکوتوکسیکولوژی
 • بیوشیمی و تغذیه
 • آبزی‌پروری اکولوژیک
 • مدیریت اکوسیستم‌های آبی در ارتباط با جمعیت و گونه
 • اثرات فعالیت‌های انسانی بر جمعیت و گونه
 • گونه‌های بومی
 • وضعیت گونه‌های در معرض خطر
 • گونه‌های غیربومی و اثرات اکولوژیک آنها

پژوهش‌هایی که در سمینارها و کنفرانس‌های علمی ارائه گردیده و یا در چارچوب گزارش‌ها و مانند آنها منتشر شده باشد نیز در این مجله قابل بررسی و چاپ است. مسئولیت محتوی مقاله و ترتیب نام نویسندگان، بر عهده نویسنده مسئول میباشد.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی پژوهشهای ماهی شناسی کاربردی:
http://jair.gonbad.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب