:: دوره 7، شماره 3 - ( پاییز 98 1398 ) ::
جلد 7 شماره 3 صفحات 125-142 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر سطوح مختلف چربی جیره بر شاخصهای رشد و بیوشیمیایی خون دورگه ماهی ماش (Linnaeus, 1758)Leuciscus aspius ماده × ماهی سفید (Kamensky, 1901) Rutilus kutum نر (♂Leuciscus aspius ♀ × Rutilus kutum )
بهرام فلاحتکار*، محمدرضا کمالی کیا، ایرج عفت پناه
چکیده:   (837 مشاهده)

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ حاضر در راستای ﺗﻌﯿﯿـﻦ تأثیرات ﻣﯿـﺰان ﭼﺮﺑﯽ جیره ﺑﺮ شاخص‌های رﺷـﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷـﯿﻤﯿﺎیﯽ ﺑﺪن در دورگه ماهی ماش ماده × ماهی سفید نر ( L. aspius ♀ × R. kutum) اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ. برای انجام این آزمایش تعداد 252 ماهی با وزن 8/5 ±3/29 گرم (میانگین ± SD) در چارچوب طرح کاملاً تصادفی در شش تیمار سه تکراری تقسیم شدند. ماهی‌ها پس از یک هفته سازگاری با 6 ﺟﯿـﺮه حاوی ﻧﯿﺘـﺮوژن یکسان (40 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿـﻦ ﺧﺎم) و ﺳـﻄوح ﭼﺮﺑﯽ متفاوت شامل 7، 10، 13، 16، 19 و 22 درصد، به مدت 56 روز، بر اساس اشتها و سه وعده در روز غذادهی شدند. شاخص‌های مورد بررسی شامل وزن ﻧﻬﺎیﯽ، درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ وزن ﺑﺪن، ﻧﺮخ رﺷﺪ ویﮋه، فاکتور وضعیت، ﺿﺮیﺐ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬایﯽ، ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، شاخص کبدی و شاخص احشایی بود. نتایج حاصل گویای معنی‌دار بودن تأثیر سطوح متفاوت چربی جیره‌غذایی بر شاخص‌های ﺿﺮیﺐ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬایﯽ و ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ بود. اختلاف معنی‌داری در ترکیب لاشه، میزان پروتئین تام، لیپید کل، کلسترول و تری گلیسرید بین تیمارها دیده نشد. براساس یافته‌های تحقیق حاضر در تغذیه این ماهیان، افزایش میزان چربی جیره تا سطح 16 درصد در جهت بهبود شاخص‌های رشد پیشنهاد می‌گردد.
 

واژه‌های کلیدی: R. kutum، L. aspius، چربی، رشد، ترکیب لاشه، بیوشیمی خون
متن کامل [PDF 286 kb]   (119 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/12/28 | پذیرش: 1398/3/15 | انتشار: 1398/7/20


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 3 - ( پاییز 98 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها